University of Medicine and Pharmacy Craiova

Descriere: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin facultăţile şi specializările sale de studii de licenţă, masterat şi doctorat, este o instituţie academică în care componenta educaţională este preponderentă, dar în care cercetarea ştiinţifică trebuie să câştige în dimensiuni şi în substanţă, existând perspectiva certă de echilibrare a celor două componente pe termen mediu.

Str. General Magheru Nr. 50, Dolj, Craiova, 200547

European Union, Romania

Email: contact@acron.ro

Phone: +40 723 651.725